SPF-O1Z

1 Faradový kondenzátor 16 V Surge Voltage červené podsvětlení ukazatele napětí velmi nízká hodnota E.S.R. Pochromovaný obal, včetně montážních držáků